Oznamy

Oznam!


Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje svojim odberateľom, že od 21.11.2023 (utorok) začína s pravidelnými odpočtami vodomerov v obci Štefanovičová, Svätoplukovo a Mojmírovce. 

OZNAM!

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje, že v dňoch od 28.8.2023 (pondelok) do 4.9.2023(pondelok) vrátane, bude Klientské centrum z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

V prípade poruchy treba volať na tel. číslo: 0905 554 504

Oznam!

Vodárenská správcovská spoločnosť oznamuje, že v dňoch 26.7.2023 - 28.7.2023  (streda-piatok) bude Klientské centrum z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÉ!

OZNAM!


Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje, že od 1.6.2023 mení svoju pracovnú dobu od 6:00- 14:00hod. až do odvolania.
Za pochopenia ďakujeme!

                                                                      OZNAM!

 Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce oznamuje svojim odberateľom, že momentálne pracuje na odstránení poruchy, ktorá sa vyskytla na Ulici Tretí rad. Preto z tohto dôvodu bude na danej ulici odstávka vody až do odstránenia poruchy.

 Za pochopenie ďakujeme

Oznam!

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje svojim odberateľom, že v týchto dňoch od našej spoločnosti obdržali obálky s novými rozpismi zálohových platieb, nakoľko od 1.1.2023 prišlo k zmene ceny – k ZVÝŠENIU ceny vodného a stočného. Z tohto dôvodu od 1.4.2023 meníme výšku mesačných zálohových platieb. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte klientské centrum VSS Mojmírovce: 0910 663 246 alebo 0905 667 998