Oznamy

                                                                      OZNAM!

 Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce oznamuje svojim odberateľom, že momentálne pracuje na odstránení poruchy, ktorá sa vyskytla na Ulici Tretí rad. Preto z tohto dôvodu bude na danej ulici odstávka vody až do odstránenia poruchy.

 Za pochopenie ďakujeme

Oznam!

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje svojim odberateľom, že v týchto dňoch od našej spoločnosti obdržali obálky s novými rozpismi zálohových platieb, nakoľko od 1.1.2023 prišlo k zmene ceny – k ZVÝŠENIU ceny vodného a stočného. Z tohto dôvodu od 1.4.2023 meníme výšku mesačných zálohových platieb. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte klientské centrum VSS Mojmírovce: 0910 663 246 alebo 0905 667 998