Oznamy

VSS Mojmírovce, s.r.o. oznamuje že s účinnosťou od 1.1.2022 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.


Od 1.1.2022 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne.


Súvisiaca fakturácia vodného a stočného bude od 1.1.2022 realizovaná 1x ročne. Zároveň sa mení aj harmonogram zálohových faktúr na 12 mesiacov. 

Akékoľvek informácie Vám radi poskytneme v Klientskom centre v sídle spoločnosti a na telefónnych číslach 0910 663 246, 0905 667 998 alebo e-mailom: klient@vssmojmirovce.sk.