Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o.

 OZNAM

Vážení zákazníci,

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19, bude klientské centrum zatvorené od 4.1.2021 až do odvolania.

Na vaše požiadavky vám budeme odpovedať telefonicky alebo písomne a prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Za porozumenie ďakujeme.

e-mail: klient@vssmojmirovce.sk

tel. číslo: 037/77 98 097

0910 663 246

0905 667 998


S úctou

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.  

                               


Témy

1. O nás 

2. Pre našich klientov:

                                     - Všeobecné zmluvné podmienky

                                      - Reklamačný poriadok

                                     - Cenník

                                     - Tlačivá na stiahnutie

                                     - Cenník objednávaných prác

3. Bankové účty používané spoločnosťou VSS

4. Ochrana osobných údajov


1. O nás 


Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. bola zapísaná do OR SR 18.10. 2006 ako CEDRON - Mikroregión, s. r. o. Svoju činnosť začala vykonávať 1.1.2007.

Zakladajúcimi členmi spoločnosti boli obce: Cabaj - Čápor, Svätoplukovo, Mojmírovce, Štefanovičová, Veľká Dolina a Poľný Kesov.

Spoločnosť bola založená za účelom prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií II .kategórie.

Od 14.08.2018 zmenila spoločnosť CEDRON - Mikroregión, s. r. o. názov  na Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. a spoločníkmi sú VSS Mojmírovce, s. r. o. obce:

Mojmírovce, Svätoplukovo a Štefanovičová.


2. Pre našich klientov

 - Všeobecné zmluvné podmienky

- Reklamačný poriadok

- Cenník

- Tlačivá na stiahnutie

- Cenník objednávaných prác