Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o.

1. Pre našich klientov:

                                     - Všeobecné zmluvné podmienky

                                      - Reklamačný poriadok

                                     - Cenník

                                     - Tlačivá na stiahnutie

                                     - Cenník objednávaných prác

1. O nás 


Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. bola zapísaná do OR SR 18.10. 2006 ako CEDRON - Mikroregión, s. r. o. Svoju činnosť začala vykonávať 1.1.2007.

Zakladajúcimi členmi spoločnosti boli obce: Cabaj - Čápor, Svätoplukovo, Mojmírovce, Štefanovičová, Veľká Dolina a Poľný Kesov.

Spoločnosť bola založená za účelom prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií II .kategórie.

Od 14.08.2018 zmenila spoločnosť CEDRON - Mikroregión, s. r. o. názov  na Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. a spoločníkmi sú VSS Mojmírovce, s. r. o. obce:

Mojmírovce, Svätoplukovo a Štefanovičová.


2. Pre našich klientov

 - Všeobecné zmluvné podmienky

- Reklamačný poriadok

- Cenník

- Tlačivá na stiahnutie

- Cenník objednávaných prác