Kontakty

Vodárenská správcovská spoločnosť, s. r. o. 

Sídlo spoločnosti - Hlavná 943/12 Mojmírovce 951 15

IČO: 36688215
DIČ: 2022264453

IČ DPH: SK2022264453

Konateľ: Ing. František Visolajský 

Zodpovedná osoba: Natália Hrneková

Pracovník fakturácie a pohľadávok: Natália Hrneková

Pracovníčka klientského centra, správy a údržby majetku: Bc. Simona Tulipánová

Telefón poruchy: +421 905 554 504 

Bankové spojenie:

  • VÚB banka Nitra: SK65 0200 0000 0040 6984 7953
  • Prima banka Nitra SK19 5600 0000 0008 2555 2002
  • Prima banka Nitra SK50 5600 0000 0008 2555 6003
  • Prima banka Nitra SK98 5600 0000 0008 2555 3005
  • Prima banka Nitra SK32 5600 0000 0008 2555 7006

O použití jednotlivých účtov na platby rozhoduje spoločnosť VSS Mojmírovce, s.r.o.Otváracie hodiny 


Pondelok:         7:00 - 12:00 hod., 13:00 - 15:00 hod.

Utorok:              Nestránkový deň

Streda:              7:00 - 12:00 hod., 13:00 - 15:00 hod.

Štvrtok:             Nestránkový deň

Piatok:              7:00 - 12:00 hod.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o.

Hlavná 943/12 , Mojmírovce 951 15

+421 910/663 246

+421 905/667 998

+421 37/ 77 98 097

Telefón poruchy:
+421 905 554 504

klient@vssmojmirovce.sk