Kontakt

Vodárenská správcovská spoločnosť          Mojmírovce, s. r. o.

Hlavná 943/12          , Mojmírovce 951 15

+421 37/ 77 98 097

+421  905/ 667 998


+421 910/  777 123 - správa, evidencia a vymáhanie nedoplatkov

klient@vssmojmirovce.sk