Z práce vodárenskej

Hydrant v obci Mojmírovce

Odkalovanie sietí  v obci Mojmírovce