Pre firmy

Témy

1. Termíny odpočtov vodomerov

2. Nedoplatky za odberné miesto - firmy

3. Spoplatnenie služieb

1. Termíny odpočtov vodomerov

1/ Odpočty pre firmy s mesačným vyúčtovaním za odberné miesto budú vykonané dňa:          

2/ Odpočty pre firmy so štvrťročným vyúčtovaním za odberné miesta budú vykonané

    v obci Svätoplukovo a Štefanovičová      

    v obci Mojmírovce    

Žiadame o sprístupnenie vodomerov k odpočtom. 

2. Nedoplatky za odberné miesta- firmy

Spoplatnenie služieb

Informujeme klientov - podnikateľské subjekty a občanov, že sú niektoré nami poskytované služby spoplatnené.

Jedná sa tieto služby a činnosti:

  • diagnostikovanie závady na prípojkách k VV a VK, ako porucha na vodovodnej prípojke, porucha vody, neodtekanie odpadovej vody kanalizačnou prípojkou.

Poplatok je účtovaný vo výške: 12,00 eur (s DPH)

Klient hradí uvedenú výšku poplatku v hotovosti pracovníkovi našej spoločnosti na základe doručenej zálohovej faktúry za túto službu. Po zaplatení sa doručí klientovi riadna faktúra s potvrdením o zaplatení poplatku v stanovenej výške.

  • Poplatok za montáž - výmenu 1 ks vodomeru na odbernom mieste. (v tejto sume nie je zahrnutý materiál nutný pri výmene vodomeru ani poplatok za prácu na jeho zabudovanie).

Poplatok za montáž 1 ks vodomeru: 18,00 eur (s DPH)

Klient hradí výšku poplatku zálohovou faktúrou. Po zaplatení poplatku sa vykoná montáž vodomeru.

Pokiaľ je potrebné vykonať úpravy rozvodov vody vo VŠ, na tieto práce bude spracovaná samostatná ponuka a cena stanovená vzájomnou dohodou.