Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o.

Vážení klienti,

na našej webovej stránke Vám budeme poskytovať informácie.


           Na našich stránkach nájdete: 

 Pridané:                     Nájdete v zložke:                      Názov titulku: 

 20.2.2019                      Oznamy                                          Oznamy pre odberateľov/producentov -                                                                                                  podnikateľské subjekty, firmy - - - 

20.2.2019                       Informácie                                     Prevádzkovanie domovej prečerpávacej                                                                                                    stanice       

25.2.2019                       Informácie                                      Preplachovanie vodovodného potrubia   

6.3.2019                         Pre klientov                                    Cenník vykonaných prác - ceny dohodou

                                                                                              Objednávka na vykonanie prác      

9.4.2019                          Informácie                                    Môj sused - NEPLATIČ!

17.5.2019                        Oznamy                                        Oznam v súvislosti s vyúčtovaním 

                                        Oznamy                                         Oznam o konaní odpočtov  vodomerov

                                        Oznamy                                         Oznam - zakalená voda

O nás 


Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. bola zapísaná do OR SR 18.10. 2006 ako CEDRON - Mikroregión, s. r. o. Svoju činnosť začala vykonávať 1.1.2007.

Zakladajúcimi členmi spoločnosti boli obce: Cabaj - Čápor, Svätoplukovo, Mojmírovce, Štefanovičová, Veľká Dolina a Poľný Kesov.

Spoločnosť bola založená za účelom prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií II .kategórie.

Od 14.08.2018 zmenila spoločnosť CEDRON - Mikroregión, s. r. o. názov  na Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. a spoločníkmi sú VSS Mojmírovce, s. r. o. obce:

Mojmírovce, Svätoplukovo a Štefanovičová.

Konateľom spoločnosti je:

Ing. Dalibor Filip 

Aktuálne vo VSS...

Od roku 2019 pracujú v spoločnosti VSS dvaja THP pracovníci a dvaja montéri - údržbári. Touto zostavou zredukovala Vodárenská spoločnosť stav pracovníkov. K redukcii došlo z dôvodu úsporných opatrení ako aj z dôvodu novej koncepcie práce. 

Bankové účty používané spoločnosťou VSS  • VÚB banka Nitra: SK65 0200 0000 0040 6984 7953
  • Prima banka Nitra SK19 5600 0000 0008 2555 2002
  • Prima banka Nitra SK50 5600 0000 0008 2555 6003
  • Prima banka Nitra SK98 5600 0000 0008 2555 3005
  • Prima banka Nitra SK32 5600 0000 0008 2555 7006

O použití jednotlivých účtov na platby rozhoduje spoločnosť VSS Mojmírovce, s.r.o.